Basio

    Macuo

    Macuo

    Basio

    BasioĮ turinį

 Macuo Basio (gimė 1644m, mirė 1694m) - žymiausias Japonijos haiku poetas. Jis nustatė pagrindines haiku estetines kategorijas ir padarė haiku rimtu poezijos žanru. Basio parašė apie 2 tūkst. haiku, iš jų apie šimtas yra laikomi aukščiausiu haiku poezijos meno pasiekimu.

 Basio stengėsi betarpišką asmeniškų jausmų išraišką sumažinti iki minimumo, nes norėjo atverti širdį gamtai. Toks dzenbudistinis beasmeniškumas arba deindividualizacija Basio kūryboje pasiekė nepakartojamą raišką.

Pagal "Drugelis sniege: haiku", K., 1999

Į turinį