Bhagavat-gita

  Bhagavat -

  Bhagavat -

  gita

  gitaĮ turinį

 Nors Bhagavat-gita plačiai publikuojama ir skaitoma kaip savarankiškas kūrinys, iš tikrųjų ji yra mažas "Mahabharatos" - sanskrito epo apie praeities amžių istoriją - epizodas. Mahabharatos įvykiai aprėpia laikotarpį nuo seniausių laikų iki mūsų dienų, Kali amžiaus. Kali-yugos pradžioje, maždaug prieš penkis tūkstančius metų, Viešpats Krišna perteikė Bhagavat-gitą savo draugui ir bhaktai Ardžunai.

 Bhagavat-gita susideda iš 18 skyrių ir priskiriama V-II a.pr.m.e. laikotarpiui. Tai dialogas tarp Šri Krišnos (dieviškosios inkarnacijos) ir jo draugo Ardžunos, mokomo, kaip pažinimo, atsidavimo, meditacijos ir nesavanaudės veiklos dėka susilieti su aukščiausiąja Realybe.

Pagal
"Vartiklį"

Į turinį