Bhagavat-gita

Bhagavat-gita

OM

Dhritaraštras pasakė:
Šventam dharmo lauke, Kurukšetre,
susiėję lemtingoms grumtynėms,
ką jie veikė, - tark, o Sandžajau,-
mano sūnūs ir sūnūs Pandaus?

Sandžajas pasakė:
Kai Durjodhanas priešais išvydo
surikiuotus Pandavų tuntus,
prie globėjo žengė valdovas,
jam, karybos mokiusiam, tarė:

"Pažiūrėk tiktai, o Dronai,
į Pandavų pulkų galybę -
ar ne tavo mokinys supratingas,
ne Drupado sūnus juos išdėstė?

Ten akyli šauliai, ten vyčiai,
mūšy lygūs Bhymui, Ardžunui:
ten Viratas ir Jujudhanas,
važnyčiotojas didis - Drupadas,

Dhrištaketus ir Čekitanas,
kunigaikštis galiūnas iš Kašio,
Purudžitas, už jo Kuntibhodžas,
rūstus Šaibjas - tauras tarp taurų.

Štai narsuolis šaunus Judhamanjus,
neįveikiamas Utamaudžas ir
Subhadros, Draupadės sūnūs-
kas prilygs jiems kovos vežimuos?

O dabartės leiski išvardyt
tau mūsiškių vadus žymiausius,
o bramane, dukart gimęs,
sustatyk mintyse juos šalimais:

tai tu pats, garbusai, ir Bhyšmas,
nepralaimintis Kripas ir Karnas,
Ir Vikarnas, ir Ašvathamas,
ir sūnus Sodamačio garsingas.

Ir kiti karžygiai pasiruošę
už mane guldyti galvą,
lig vienam jie kovoti įgudę
ir mikliai ginklu darbuojas.

Begalinių rikiuočių prieky
žengia mūsų senasis Bhyšmas,
bet galybe savo pranoksta
mus būriai, kuriuos veda Bhymas.

Pagal nuopelnus stoję į gretą,
apie Bhyšmą tegu galvoja,
tegu saugo ir dengia Bhyšmą.

Kad gražintų jo širdžiai žvalumą,
liūto staugsmas grasus pasklido -
tai į kriauklę papūtė Bhyšmas,
narsiadvasis Kurų senolis.

Tuoj aplinkui atliepė kriauklės
ir ragai, ir litaurai, ir būgnai,
skardžios triūbos ir tamburinai, -
sudundėjo lyg trenkęs perkūnas.

Vežime, išdabintam, didžiuliam,
baltakarčiais žirgais pakinkytam,
Sūnus Pandaus ir Madhaus ainis
kriauklėm dieviškom sutrimitavo.

Krišnas pūtė į Pančadžanją,
o Ardžunas - į Dėvadatą,
Vrikodaras šiurpus Vilko Pilvas,
dūmė storą kriauklę Paundrą.

Pūtė Kuntės sūnus Judhišthiras
kriaukę, radža, Antavidžają,
o Nakulas ir Sahadėvas -
tai Sughošą ir Manipušpaką.

Šaulys didis, valdovas iš Kašio,
karo vyras Šikhandis galingas,
ir Viratas ir Dhrištadjumnas,
ir neklumpantis niekad Satjakis,

ir Drupadas, ir sūnūs Draupadės,
ir Subhadros sūnus smarkiarankis,
ligi vieno kartu, o radža,
jie savom kriauklėm sugaudė.


Vertė A.Bukontas