Algimantas

  Algimantas

  Baltakis

  BaltakisĮ turinį

Algimantas Baltakis (gimė 1930m) - lyrikas, artimas A.Miškiniui. Bandęs išskelti poezijos kibirkštį ir iš negyvų dogmų, bet nepraradęs savo kelio: socialinio jautrumo, konkretumo, gyveniškumo. Į ankstyvąją Baltakio poeziją atėjo miestas, priemiestis, darbo kasdienybė, žaismingas meilės motyvas. Poetas siekė kalbėti be sureikšminimo, be pozos. Atvira smalsaus žmogaus saviraiška, nuoširdus lyrizmas, paprasta poetinė kalba - aiškios ir pastovios A.Baltakio kūrybos ypatybės. Be viešos kalbos, oratorinių intonacijų, poetui būdingos ir intymaus pokalbio gaidos. Atsiskleidžia ir paguodos, tylaus įsiklausymo į pasaulį ir save intonacijos.

Galima paminėti tokias A.Baltakio knygas: "Mudviejų vakaras", "Pėsčias paukštis", "Strazdiškio elegijos".

Pagal V.Daujotytė, E.Bukelienė - "Lietuvių literatūra: vadovėlis", K.,1995

Į turinį