Apokalipse

Apreiškimas

Apreiškimas

Jonui

JonuiĮ turinį

 Seniausias bažnyčios padavimas liudija, kad apaštalas ir evangelistas Jonas parašęs Apreiškimą būdamas ištrėmime Patmo saloje, imperatoriaus Domiciano valdymo pabaigoje. Taip pat esama nuomonių, kad knygą galėjęs surašyti ne pats apaštalas, bet koks nors jo mokinys.

 Apreiškimas Jonui - labai sudėtinga ir sunki Naujojo Testamento knyga. Joje kalbama apie bažnyčios ir viso pasaulio ateitį, apie pasaulio galą ir naująją žemę bei naująjį dangų. Eschatologinė pasaulio drama, nutapyta fantastiškomis spalvomis ir įvaizdžiais, nors ir dažnai aiškinta, tebėra paslaptingiausia Šventojo Rašto dalis.

 Nors išoriškai Apreiškimas panašus į žydų apokaliptinius raštus, čia nerasime to nežaboto fantazijos žaismo, pasakiškų siužetų, būdingų kitoms apokalipsėms. Apreiškimas kalba vaizdais ir sąvokomis, pasiskolintomis iš Senojo Testamento, dažniausiai iš pranašų knygų, tačiau visuomet išlaiko ryšį su išganymo planu.

Pagal "Šventasis Raštas: Naujasis Testamentas", V., 1992

Į turinį