Charles Baudelaire

XCIX. Septyni seniai
Victorui Hugo

Tas miestas skruzdėlių, sapnuojantis, negyvas,
Vidur dienos vaiduokliai puola praeivius!
Čia paslaptys visur įsruvusios kaip syvai
Į milžino galingo kanalus siaurus.

Tai buvo rytą, kai kvartaluose be ūpo
Namai iš rūko lindo, rodės aukštesni,
Abi krantinės slėpės prie vandeningos upės,
Spektaklis, kur vaidina aktoriai seni,

Purvuotos, gelsvos miglos tvindė erdvę visą,
Klajojau kaip herojus, nervų kamuolys,
Ir ginčijaus su siela, o jinai atvėsus,
Tas priemiestis, karučiai, ratų kosulys.

Ūmai senolis vienas, skudurai geltoni,
Pamėgdžiojantys spalvą lašančio dangaus,
O šis, išvydęs jį, pradėtų lyti duona, –
Su akimis be pykčio, įniršio baugaus,

Išniro. Lyg vyzdys jo buvo sumirkytas
Tulžy; net žiemą jis išaštrino žvilgsniu,
Barzda ilgų plaukų, toks smeigas nematytas
Styrojo tarsi Judo, laukė taikinių.

Ne tai, kad kaip kablys, bet stuburas įtrūkęs
Sudarė su galūnėm jo tobulus kampus,
Prie viso to paveikslo derinosi kriukis,
Laikysena bei žingsnis lėtas, nevikrus.

Ligotas gyvulys ar skeltanagis žydas,
Jam klydinėjo kojos, šliurpė per sniegus,
Lyg trėkštų mirėlius su batais, kur nuplyšę,
Ne abejingas, ne, o priešiškas žmogus.

Jo antrininkas sekė, bėdžius skarmalotas,
Abu vienodo gymio, velnio prigimties,
Dvynys jo šimto metų, šmėkla iš baroko,
Ir žingsniai tokie pat, ir kelias be krypties.

Koks suokalbis šlykštus čionai galėjo būti,
Ar sutapimas piktas žemino mane?
Suskaičiavau, kad jų išnyra kas minutė
Septynetas... Jie dauginos tarsi sapne.

Lai tas, kuris iš mano nerimo prajuko,
Kursai kaip mano brolius žino šiurpumus,
Pamąsto, jogei tų iškriošėlių senukų –
Šlykščių pabaisų vaizdas rodės nemarus!

Ar būčiau miręs jau, kai aštuntasis ėjo,
Ar būtų trenkęs dublis, fatalus, žiaurus,
Tas Feniksas, kuris sykiu sūnus ir tėvas?
– Nusigręžiau nuo to kortežo pragaruos.

Kai jau tarsi girtuokliui dvejinimas grasė,
Aš parlėkiau, duris užtrenkęs su siaubu,
Sutrikęs, pasimetęs, susigraužęs dvasioj,
Karščiuojąs, sužeistas absurdiškų vaizdų.

Ir veltui mano sveikas protas darė tvarką,
Neliko nieko man iš pastangų šimtų,
O mano siela šoko, šoko skilus barka,
Be stiebo, jūroje siaubingoj be krantų.


Vertė S.Geda