Charles Baudelaire





CVI. Danse macabre
Ernestui Christhope'ui

Puiki, nelyg gyvenimas, labai stotinga,
Su pirštinaitėm, su skara, su gėlėmis,
Jinai yra laisva, taip pat nerūpestinga
Kaip koketuojanti panelė su mumis.

Ar matėt baliuj tokią talijos plonybę?
Suknia jos išsipūtus, karališkai, plačiai
Liesas šlaunis užkrinta, o kulkšnis sužnybia
Batelis perrištas ir išlenktas grakščiai.

Raktikauliai, kuriuos sugniaužę rauktinukai,
Nelyg goslus upelis, kur po uolomis
Vingiuoja, gindamas nuo įkyrių vyrukų
Mirtingus žavesius, jie uoliai slepiami.

Jos gilios akys skobtos iš tamsių tuštybių,
Pakaušis – meniškai dabintas gėlėmis,
Svyruoja, ant trapių slankstelių pasistiebus, –
O Niekio žavesys su siaubo žymėmis!

Kam nors galbūt atrodo – graviūra keisčiausia,
Apsvaigėliai, įsimylėję nesupras;
Bevarde elegancija, žmogaus niekingo griaučiai,
Skelete, man sužadini tamsias aistras!

Ar tavo veido bruožai šiurkštūs ir atgrasūs –
Ne šventei drumsti? O senovės geiduliai,
Kurie pakursto tavo judantį karkasą
Ir į malonių šabą stumia patikliai?

Kol smuikai dzyrina, šešėlį žvakės meta,
Vilies išguit košmarą šaipų iš širdies
Meldi įsmukusi į orgijų verpetą,
Kad užgesintų karštį pragaro ugnies?

Bedugnis šuliny iš nuodėmės, kvailumo!
Seniausia, amžių skausmo rezgine brangi!
Pro pinučius, pro tavo šonų išlenktumą
Matau – kaip šliaužo nepasotinta angis.

Iš tikro tai bijau, kad tas lengvutis flirtas
Nerastų atlygio po tiekos pastangų!
Kas iš širdžių mirtingų repliką išgirdo?
Tokiu siaubu svaigintis reiks stiprių galvų!

Tavo akių ertmė šiurpių minčių pritvinkus,
Ji laisto svaigulį; šokėjai ant grindų
Su šleikštuliu karčiu apsižvalgys aplinkui, –
Jiems šiepsis iš gelmės trys dešimtys dantų...

O kas neglamžė savo glėbyje skeleto,
Kas maisto neieškojo viduriuos kapų?
Ką reikštų kvepalai, kostiumai, tualetai?
Kas rodos išrankus, tas dedasi puikiu.

Be nosies moterie, neatremiama kalte,
Tark šokantiems čionai, vaidinantiems aklus:
„Nepaisant, mažiai, to – raudonins jus ar baltins,
Jūs trenkiate mirtim, skeletai smilkaluos,

Suvytę antinojai, dendžiai glotniaveidžiai,
Lavonai, kirmiai, nuodėmiautojai žili,
Vos ši dangaus švytuoklė šokti pasileidžia,
Įtrauks jus, kur žinoti nieko negali!

Ir šitaip ant krantų nuo Senos ligi Gango
Miruoliai šoka, leipsta neregių banda,
Nemato Angelo, triūbuojančio pro landą,
Trimitas žiojasi kaip šautuvo anga.

Bet kokiu oru – saulė, sninga arba lyja,
Mirtis puikuojasi, mėšlungiškas žmogau,
Kaip tu dažnai darai, iškvėpintoji mira, –
Ironijos įpils į beprotybę tau!“


Vertė S.Geda