Jonas Aistis
Mėnesiena

LIEKNOS pušys dangų remia
Ošesys kurtus...
Nemainyčiau šitos žemės
Į didžius turtus.

Naktys būna tokios žalios,
Požerė balsva -
Laumė pasakos karalių
Pjauna su viksva...

Kaunas, 1932.6.30


"Imago mortis", 1934m.