Jonas Aistis
Priešžodis

SESUTEN, už lango staugė
Vielose vėtra ir šuva,
Tačiau negyvos raidės džiaugės,
Atminę laimę ir tave.

Jaučiau krūtinėj aitrų kartį -
O tirpo vakaras trapus -
Kažkas manosios knygos vertė
Tuščius in folio lapus.

O vėtra žiedlapius išsklaidė,
Ruduo apnuogino šakas,
Tai verkė čia negyvos raidės,
Gūdžiai užnėrusios rankas,

Ir liūdną pasaka man sekė -
Skandinos saulė vakare, -
Kažkur žydėjo geros akys
Ir daug gilesnės už marias.

Naktis, žvaigždes pabėrus, žaidė,
Diena sukniubo po našta -
Sielojosi negyvos raidės
Svečiajam pasakų krašte.

Kaip saulė rytą rasa braidė,
Kažkur klajojusi pernakt,
Taip eikit jūs, negyvos raidės,
Sesutei pasakų pasekt.

Kaunas, 1935.8.24"Intymios giesmės", 1935m.