Aistis

   Jonas

   Jonas

   Aistis

   AistisĮ turinį

 Jonas Aistis (gimė 1904m, mirė 1973m) - vienas žymiausių lietuvių lyrikų, intymų lyrinį kalbėjimą derinęs su poetiniu programiškumu, reiškęs neoromantikų kartos idealus, vėlyvojoje kūryboje itin angažavęsis Lietuvai ir lietuviškumui. Eleginio, melodingo eilėraščio kūrėjas.

 Jonas Aistis išleido šias poezijos rinktines: "Eilėraščiai" (1932m), “Imago mortis” (1934m), “Intymios giesmės” (1935m), “Užgesę chimeros akys” (1937m), “Poezija” (1940m), “Be tėvynės brangios” (1942m), “Nemuno ilgesys” (1947m), “Sesuo buitis” (1951m), “Kristaliniam karste” (1957m), “Pilnatis” (1948m). Po jo mirties buvo išleisti "Raštai" (1998m), “Katarsis” (1988m), “Daina graudyn ir istabyn” (1991m).

Pagal
"Lietuvių klasikinės literatūros antologiją"

Į turinį