Jonas Aistis
***

TAI SKAUDU ir graudu... O Dievuliau brangus,
Kaip man šiandien šiurkšti vienumos ašutinė...
O užgriuvo sunkus pilkas švino dangus,
O paskendę varpai aimanuoja krūtinėj...

Ir taip skamba many, tartum laikas žvangus,
Lyg bangų ir uolų neprasmingos grumtynės...
Tai skaudu ir graudu! O Dievuliau brangus,
Kaip man šiandien šiurkšti vienumos ašutinė...

Spengia, ošia tyla tuštumoj begalinėj,
Kerta žvarbūs lašai vis anapus langų...
Atminimų skaudžių, labirintų, angų
Verias vartai plačiai sielvartingon kiaurymėn...
Kaip skaudu, kaip graudu, o Dievuliau brangus…

Paryžius, 1945.12.2


"Kristaliniam karste", 1957m.