Jonas Aistis
***

AK, KAIP nuostabiai tos žvaigždės žėri.
Jų taip nieks nematė, kaip tu jas matai,
Nes tik tau naktis akis atvėrė
Ir vienam tau žydi ir alsuoja visa tai!

Be tavęs nesiaustų marios, šilas
Be tavęs neoštų, nekristų rasa,
Nespindėtų nei dangaus šviesylai
Ir pragaištų, nugarmėtų visata visa...

Nors gal nieks tavęs nepastebėjo,
Nors gal nieks tavęs čia nepasiges,
Bet, kai mirsi, mirs diena ir vėjai,
Ir visi, visi žvaigždynai su tavim užges!

Thompson, 1946.10.25


"Kristaliniam karste", 1957m.