Jonas Aistis




Liaupsė

GARBĖ Tau ir šlovė, o Viešpatie mano,
Kad šią dieną išskyrei Tu man iš visų -
Neišsineria skausmas virš džiūgesio tvano,
Neprašaukia gėla tyro džiaugsmo balsų...

Lyg būtumei siuntęs čia angelą savo
Išvaduoti mane iš antrosios mirties -
Taip niekada laimė dar man nealsavo,
Taip toliai nešvito gražios ateities...

Paryžius, 1945.7.9


"Kristaliniam karste", 1957m.