Jonas Aistis
Nemuno legenda

            Kažkas kelias, kyla, eina, aidi dainos...
            Kelias eina iki žvaigždžių nusitiesusiu vaizdu.
            Kelkis, mylima! gal tavo laisvė eina?
            Kelkis, kelkis! ne iš miego, iš nelaisvės ir žaizdų!


LEDYNŲ, saulės ištirpdytų,
Vandens gausumo pilnumu
Tekėjo Nemunas į rytus
Tvindyti upių svetimų.

Ir tai ne pasaka, ne mitas:
Kadaise už laikų žaros
Tekėjo Nemunas į rytus,
Kaip nūn jis teka vakaruos.

Nekis srovės kryptis pakitus...
Dabar jau niekas netikės,
Kad vėlei Nemunas į rytus,
O ne į vakarus tekės!

Brooklyn, 1953.9.22


"Kristaliniam karste", 1957m.