Jonas Aistis
Pasiskundimas

NE DĖL TO, kad ruduo, ne dėl to.
Ne dėl to, kad nukando lapus
Ir kad rūstauja vėtros piktos
Šakose vėl kaukimas kraupus!

Ne dėl to man graudu, ne dėl to...
Ne dėl to, kad žvarbusis lietus
Mums likimo kely nuolatos
Veiduose išvagoja metus!

Ne dėl to man baisu, ne dėl to...
Ne dėl to, kad užgriuvo dangus
Ir palaužė mus čia... Ne dėl to,
Ne dėl to, o tautieti brangus!

Brooklyn, 1953.12.4


"Kristaliniam karste", 1957m.