Jonas Aistis
Prakalba

TAI METŲ metais aš sielojaus,
Kad nedainuota lieki tu -
Seniai, seniai jau paminta po kojų,
Seniai sumaitota kitų.

O buvo rytas su radastais,
Ir vakaro nelaukė nieks...
Matau, eilėm mylėti ar nekęsti
Tavęs širdis jau nepajėgs.

Dėl to asmeniškas ir vienas...
Bet su mergaite parugės'
Tave minėjome tad mėnesienoj,
Kad jau nei raudi, nei džiaugies...

Tai prilenkė tave, grėbėja, kloniai,
O taip, jog žado netekai!
Ir mes, matai, jau ne tautiečiai - žmonės,
Džiaugsmų ir ašarų vaikai.

Tik nemanyk, kad tavo ryto jau
Ar nūdienos nematom mes...
Dėl to, atleisk, brangus skaitytojau,
Kad taip asmeniška giesmė.

Kaunas, 1935.10.10"Intymios giesmės", 1935m.