Jonas Aistis
Beržas

APŠERKŠNIJĘS beržas stovi,
Šliejas prie tvoros,
Lyg nusvirusiom rankovėm
Sielvarte Pierrot.

Bėga lapais žalios dienos,
O rūpliu sula -
Bėga žalios mėnesienos
Ir snūdi tyla.

Bėgo vasaros jo šviesios
Vėtrose, džiaugsme
Ir šakas į dangų tiesė
Lieknas ir linksmas,

Bet su metais šakos sviro,
Pynėsi kasom -
Drėko beržo akys tyros
Rytmečių rasom.

Gal gegužis į kamieną
Padūzgens, pabels -
Beržas rankų jau vis viena
Džiaugsmui nepakels.

Lyg nusvirusiom rankovėm
Sielvarte Pierrot,
Apšerkšnijęs beržas stovi,
Šliejas prie tvoros...

Kaunas, 1933.12.22"Intymios giesmės", 1935m.