Jonas Aistis
Elnias
Baladė

AUKŠTAM kalne ąžuolo pilis.
Bokštų bokštai aukštam kalne.
O karalius ten vilyčią
Į pat širdį taiko elniui.

Girios elnią mirtinai pašaus
Ir sukruvins ryto šalną -
Pasileis laukais plačiausiais
Mirtinai pašautas elnias.

Šimtą kurtų nuo saitų paleis -
Nepabėgsi girion, elni!
Tik erškėčiais susižeisi,
Tik papuoši ryto šalną...

Aukštam kalne didelė puota,
Didžios iškilmės tam kalne,
O konvulsijos jau tąso
Mirtinai pašautą elnią.

Kilo klyksmas vidury dainos -
Ten vestuvės, aukštam kalne -
Visi šoko prie jaunosios...
Ne tu vienas, girių elni!..

Kaunas, 1935.6.1"Intymios giesmės", 1935m.