Jonas Aistis
Vaiski valanda

O KAIP man, dienos, vaiskios, gražios,
Matuot poezijos mastu:
Čionai, pasauly, džiaugsmo maža,
O sopulio apstu.

Mano eiles ne spalgenos nudažė,
Bet mano meilę daug klastų:
Čionai, pasauly, meilės maža,
O pagiežos apstu.

Maniau gyvenimą papuošt, pagražint,
Bet nuo gyvenimo alpstu:
Čionai, pasauly, juoko maža,
O ašarų apstu.

Nešu gyvenimą, kaip sunkų lažą
Keliu baudžiauninkų prastu:
Čionai, pasauly, laisvės maža,
O priespaudos apstu.

Po kojų man sudžiūvę lapai čeža,
Kas laimė, meilė ir kas tu,
Nes su tavim pasaulio maža,
O be tavęs - apstu.

Tikėk, per ramunes išvesiu ežiom
Iš vargo, ašarų, klastų...
Nors čia, pasauly, laimės maža,
O sielvarto apstu!

Kaunas, 1934.11.26"Intymios giesmės", 1935m.