Jonas Aistis
O miela

O MIELA, miela, tu man atleiski!
Galgi tai buvo mūsų dalis?..
Nerūpestinga, šviesi ir vaiski
Čia pat regėjos man laimės šalis...

Kur saule raibo gražus miražas,
Nūnai klajoja šmėkla ogi;
Vėtroje medžiai sverdi ir grąžos -
Pilki, kaip vargas, kaip skurdas, nuogi.

Čia pat regėjos šviesi ir vaiski,
Čia pat žydėjo ta laimės šalis!
O miela, miela, tu man atleiski,
Tu man atleiski, jei dar gali!..

Thompson, 1949.5.6


"Sesuo buitis", 1951m.