Jonas Aistis
Gėlės

ŠIĄ prietemą tylią, šią prietemą ramią
Žydėkite, gyvos, spalvingos ir kvapios
Bei nuostabios gėlės, ant vienišo kapo
Ir puoškit jaunystę priglaudusią žemę!

Nieks jūsų neskins čia, žydėkite, ramios
Ir nuostabios gėlės, ant vienišo kapo -
Nepražydusį žiedą priglaudusios žemės
Pabūkite maldos ir smilkalo kvapas!

Čia šypsos ir liūdi, čia miršta ir gema
Jaunystė ir gėlės, spalvingos ir kvapios...
O gėlės, žydėkit ant vienišo kapo
Šią prietemą tylią, šią prietemą ramią!

Putnam, 1951.3.31


"Sesuo buitis", 1951m.