Jonas Aistis
Laukimas

MIELAS ir smagus laukimas
Atbanguoja vėjeliu,
Plaukdamas pilkais arimais,
Kalnais, slėniais ir keliu.

Nei pavasarių žalių
Kvepiantis žiedų dvelkimas,
Mielas ir smagus laukimas
Atbanguoja vėjeliu.

Ir toks šviesus džiaugsmas ima,
Kad atodūsiu giliu,
Kaip švelnus šilų ošimas,
Atneša puokštes gėlių
Mielas ir smagus laukimas...

Putnam, 1951.5.1


"Sesuo buitis", 1951m.