Jonas Aistis
Lapai

KRINTA lapai, kaip paukšteliai iškėstais sparnais,
Lyg ieškodami dar vietos, kur nukrist:
Palytėję vienas kitą suskamba liūdnai
Ir vėl krinta nusigandę, netikri...

Lakūs, drąsūs ir išdidūs vasaros sapnai
Viens ant kito krinta kaupias po medžiu -
Ir svajonių skristi, veržtis viesulo sparnais
Nūn, po kojų gailiai čežant, negirdžiu...

Putnam, 1949.10.22


"Sesuo buitis", 1951m.