Jonas Aistis
Mirtis

NETYČIOM, nejučiom lašelytis,
Nei metalas gūdus stalaktituos,
Vienų vienas, apleistas, mažytis
Sudejuoja, kiaurymėn nukritęs...

Ir kai juodą, tartum kinų laką,
Ežerėlio paviršių palyti,
Ratiliukai pakriautėse šneka
Ir išbalę virpėdami švyti...

Thompson, 1947.9.18


"Sesuo buitis", 1951m.