Jonas Aistis
Tu esi

TU ESI ta pakirdusio ryto
Aušrinės liepsnelė šviesi
Ir vidunaktį vėsų užkritus
Ant žiedo raselė esi...

Tu esi ta pavasario upės
Srovė gaivalingai drąsi
Ir gegutė klevelin įtūpus,
Ir šlaito žibutė esi...

Tu esi ta lakaus vyturėlio
Suvirpus giesmelė garsi
Ir nubalusį džiaugsmą iškėlus
Ievos viršūnėlė esi...

Tu esi ta nugrimzdus, paskendus
Pilis ir jos lobiai visi,
Visos pasakos, visos legendos,
Visi padavimai esi...

Tu esi ta bekraštė mėlynė,
Pražydus šventam ilgesy,
Ir širdy išnešiota tėvynė,
Ir džiaugsmas, ir laimė esi!

Thompson, 1948.5.22


"Sesuo buitis", 1951m.