Jonas Aistis
Rauda

TEKA Nemunėlis
Liūdnas ir nusekęs,
Verkia našlaitėlė
Ašarom aptekus.

Verkia našlaitėlė
Ant viešo kelelio: -
Varge vargužėli,
Kruvinas vargeli!

Šaltas rudenėlis
Ir dienelės blausios,
Kur aš, našlaitėlė,
Galvelę priglausiu...

Putnam, 1950.2.6


"Sesuo buitis", 1951m.