Jonas Aistis
   Jį apėmė lyg ir gailestis, kai užgeso vario nasrų liepsna ir drauge su ja užgeso ir plieninės Chimeros akys.
    Mes iki šiol vadiname gražias neįvykusias svajones chimeromis.
F. F. Zelinski

Chimeros akys

IŠ MEDŪZOS kraujo lekia
Baltas žirgas su sparnais,
Kad Chimeros plieno akys
Užugestų amžinai.

Dingot jūs, svajonės lakios!
Krankia vakarą varnai: -
Iš Medūzos kraujo lekia
Baltas žirgas su sparnais...

Kiek to mano kraujo teka,
O nežydi žodžiu nai...
Pėdsakus manuosius seka
Mintys juodos kaip varnai: -

Iš Medūzos kraujo lekia
Baltas žirgas su sparnais,
Kad Chimeros plieno akys
Užugestų amžinai...

Florencija, 1937.3.30"Užgesę chimeros akys", 1937m.