Jonas Aistis
Santa Croce

PRAEIS diena, ir nežinosi,
Ką įgijai, ką praradai.
Ir traukinių languos kartosis
Tau šalys, miestai ir veidai...

Kitoj kur katedroj klūposi -
Taip klys koplyčiosna aidai...
Praeis diena, ir nežinosi,
Ką įgijai, ką praradai...

Prie antkapio kitur sustosi:
Skambės tie dangiški aidai
Ir slinks tie žmoniški veidai,
Manai, ir mirštant jie tau stosis
Praeis diena, ir nežinosi...

Florencija, 1937.3.31"Užgesę chimeros akys", 1937m.