Jonas Aistis
Eis valandos

EIS VALANDOS tyliai, kaip rasos krisdamos,
Ir lange juodplaukė naktis pražils...
Atneš stiklinį karstą nepažįstamos
Iš tolimos šalies su įrašu "fragil".

Kas tu ten, krikštolo karste išbalusi?
Kas tu, nūn mirštant nakčiai negyva?
Tai ji, tai sniego karalaitė keliasi...
O ne! tai tik šmėkla, panaši į tave...

Kaunas, 1936.1.30"Užgesę chimeros akys", 1937m.