Jonas Aistis
Mergaitė

AK, KAIP žalia
Šį pavasarėlį!..
O man širdužėlę,
Ak, kaip gelia!

Mano bernužėlio
Takas želia...
Ak, kaip žalia
Šį pavasarėlį!

Žaliosios žolelės
Rasą kelia -
Rado mat bernelis
Kitą kelią...

Ak, kaip žalia
Šį pavasarėlį...
O man širdužėlę,
Ak, kaip gelia!

Grenoblis, 1937.5.1"Užgesę chimeros akys", 1937m.