Jonas Aistis
Rytas

TAIP AKIS išneši į plačiausias aikštes,
Į žydra mėlyne virpančius skliautus:
Kažkieno jaunystė atsiskyrus vaikšto,
Kažin kas ten šypsos, aišku - jau ne tu!

Kažin kas ten sunkiai žemės naštą neša...
Puikus limuzinas aplenkia tave...
Ir džiaugies sutikęs į save panašų,
Eidams visą amžių ta pačia gatve."Užgesę chimeros akys", 1937m.