Jonas Aistis
Upeliai juokias

UPELIAI juokias po ledu -
Pavasaris išvirs bematant,
O aidi pašalas po ratais
Pro judu jaunu, vienudu.

Kiek tyro džiaugsmo, kiek aidų!
Gal jie gražiausi jūsų metai!..
Upeliai juokias po ledu -
Pavasaris išvirs bematant...

Džiaugsmingu, jaunu, vienudu
Išvydusiu pasaulį platų,
Lyg šaukiančiu: kalnai, ar matot,
Kaip trykšta laimė iš veidų?..
Upeliai juokias po ledu...

Tavernolles, 1937.3.3"Užgesę chimeros akys", 1937m.