Jonas Aistis
Lunaparkas

NEIEŠKOKIM, kaip išminčiai
Tikslo ir prasmės -
Neprasmingoj karuselėj
Mudu sukimės...

Ar ne ten, ne žemėj geso
Šypsenos veiduos?!
Kas už tikslą, kas už prasmę
Laimę atiduos?.."Užgesę chimeros akys", 1937m.