Jonas Aistis
Monologas

BODĖSIES meilę numarinusi,
O verks dienų grandis,
Kai laimė toliuos užmariniuose
Kristalo rūmus nuskandins.

Tave, plaštakių rinkinį,
Apkris čia dulkės, kaip mara,
Nes dienos ėjo žingine
Kažko ieškoti ir nerast..."Užgesę chimeros akys", 1937m.