Jonas Aistis
Lakštingala

NET PILNATIS žalsvam skliaute sustingo,
Kaip perlas paristas stiklu -
Ištryškusi tyra lakštingala
Pabėrė džiaugsmo išteklių.

Atėjo pasaka naktis į šilą
Viršūnių aidu išdidi,
O treliai skverbėsi į tylumą -
Taip laimėn veržiasi širdis.

Atėjo pasaka, ir mes ją matėm -
Trapia voratinklio gija...
Iš desperacijos "anatema!"
Kuždėjo krisdama skuja.

Atėjo pasaka į žalią naktį,
Atėjo pasaka į mus -
Nuversti sunkų karsto akmenį,
Versme atverti troškimus!

Atėjo pasaka ir mus ištiko,
O versmės niekad neišdžius,
Nes džiaugsmas liejasi į nykumą,
Nes plaka daugelis širdžių.

Į šitą šilo pasaką, į žalią,
Į šitą džiaugsmą įsiliet
Ir eit pušų spygliais, šakelėmis,
Lyg ta lakštingalos čiurkšlė!

O nieko, nieko pasakai nestinga
Dėl ko tu, ašara, rities?
Šaltinio krikštolas lakštingala
Ir džiaugsmas liejas iš nakties...

Kaunas, 1936.6.14"Užgesę chimeros akys", 1937m.