Jonas Aistis
Naktis

VENGIU aš tavo tamsaus žvilgsnio,
Juodų, galbūt gražių akių.
Regiu tyrus, tyrus ir vilkstines
Ir tuo regėjimu tikiu.

Regiu marias - žydras, be vėjo,
Ir nykstančius akiraty laivus...
Platus pasaulis ir tikėjimas
Į tikrą Dievą ir dievus!

Regiu žvaigždžių gyvenimą negyvą,
Ir kaip joms gera ir platu!
Regiu ir gėlę gležną ir vėlyvą
Rudens šalnų metu.

Aš taip bijau, o tavo žvilgsnis
Žiaurus ir gundančiai gražus...
Atšauk, atšauk, vadove, vilkstines -
Jos pasmerktos tymose žūt!

Kaunas, 1937.1.11"Užgesę chimeros akys", 1937m.