Jonas Aistis
Lunaparkas
(1934)
Poemos nuotrupos

Aš girdėjau didelį balsą iš bažnyčios, tariantį septyniems angelams: Eikite ir išpilkite septynias Dievo rūstybės taures žemėn.
Apreiškimas, XVI.1


Reklama

IR PAJUSI šaltį,
Ir pasigėrėsi -
Drėgname asfalte
Atsimušę šviesos.

Tarsi begalinė
Laimė atsišviestų -
Šviesoje patvinęs
Skendi visas miestas.

Ar ne šičia, žemėj,
Ar ne šitoj vietoj
Mus šviesos reklama
Lunaparkan kvietė: -

Eikite, kas verkiat,
Skundžiatės ir vargstat
Šičia, lunaparke,
Laime akys margsta!

Eikite, pažvelkit,
Prislėgti, išvargę -
Čia užmiršit alkį,
Sopulį ir vargą!.."Užgesę chimeros akys", 1937m.