Jonas Aistis
Šiurpuliai

PAMATYSI - jėgos senka,
Senka jau išties,
Kai žmonos negyvą ranką
Jausi ant peties.

Taip abu, akis išplėtę,
Žvelgsit prieš save -
Netikėjot, kad šion vieton
Laimė jus atves.

Judviejų jaunystės smagios
Tirpo laukime,
Judviejų akyse smego
Pilys į žemes...

Buvo laimė, platūs mostai -
Joninių lanka...
Ak, jauti dar virpa glostant
Negyva ranka..."Užgesę chimeros akys", 1937m.