Jonas Aistis
Anta skardžio

ANTA skardžio aukštas skirpstas
Ir lazdynas žydinčiais žirginiais;
Ir šlaituose sniegas tirpsta,
Upeliukai skamba sidabriniai...

O to skirpsto retos šakos,
O rauplėtos, tartum vargo pirštai...
Ir linksmai šakelės šneka,
Kaip be skausmo ta žiema numiršta.

Iš šakos svyruoklio beržo,
Pumpurėlio kiaulgenio nuskinto
Džiaugsmas ašaromis veržias
Ir lašais į pilką žemę krinta.

Vyturys danguosna kyla...
Kaip pavasarį nesusikaupsi,
Aidint giliai šilo bylai
Ir džiaugsmingai vieversėlio liaupsei…

Kaunas, 1936.3.31"Užgesę chimeros akys", 1937m.