Jonas Aistis
Klaidžiojanti liepsnelė

O BALTA, o plati kaip žiema
Ir tuščia, tartum popierio lapas…
Tu kvepi ta geltona žeme
Iš kapui iškasto kapo.

Kur tu, o pavasario kvapas!
Ne, tu žemė, pavirtus žeme,
O balta, o plati kaip žiema
Ir tuščia, tartum popierio lapas!

Išsprogdinus pavasarį lepų,
Ar išėjus ugnim nežymia,
Prašnekėsi gražiai iš anapus:
Ašen žemė, pavirtus žeme,
O balta, o plati kaip žiema!..

Grenoblis, 1937.4.28"Užgesę chimeros akys", 1937m.