Jonas Aistis
Tąsyk vėjas

TĄSYK vėjas auksą žarstė -
Žarstė rudenio lapus.
Keturiese nešė karstą,
Juodą karsta į kapus.

Lapai pakasti ir auksas...
Aiman! gležna ir trapu!
Kažkieno ten neša džiaugsmą
Keturiese į kapus.

Tik staiga ištryško šauksmas,
Lyg šaltinis pro lapus: -
Kur jūs nešat mano džiaugsmą
Keturiese į kapus?..

Keturiese tąsyk svarstė, -
Kaip gyvenimas trapus...
Ir užkasę juodą karstą
Grįžo rūstūs iš kapų...

Kaunas, 1936.5.16"Užgesę chimeros akys", 1937m.