Jonas Aistis
Bernelis

KODĖL jus, žodeliai,
Šitaip susidėjot,
Kad mano mergelė
Jums nepatikėjo?..

Kad mano mergelė
Su kitu nuėjo,
Kodėl jūs, žodeliai,
Šitaip susidėjot?

Kad kitaip, žodeliai,
Būtumėt skambėję,
Gal mano mergelė
Su kitu būt nėjus?

Kodėl jūs, žodeliai,
Šitaip susidėjot,
Kad mano mergelė
Jums nepatikėjo?

Rumšiškės, 1937.9.2"Užgesę chimeros akys", 1937m.