Jonas Aistis
Skundas

TAI APTRAUKĖ piktžolės darželį -
Nematyti žiedo nė žolyno...
Bėgčiau, klausčiau - argi kas nežino,
Kodėl šitaip piktos žolės želia?..

Man beravint ir rankas pakirto,
Ir piršteliai usnelių prismigo...
Vai kodėl jūs, dygūs dagiai, dygot,
Kad žolynai po dygliais numirtų?!

O vargeli, tai mano darželis -
Be saulutės, piktžolių pavėsy...
O panūdo pasipuošt galvelė,

Darželiu panūdo pasigirti...
Bet, žolynai, vėl margai žydėsit -
Nebeleisiu jums varge numirti!

Cossey-sur-Claix, 1940.6.16"Be tėvynės brangios", 1942m.