Jonas Aistis
Vaiduokliai

ŽIŪRIU, kaip aras palaužtais sparnais,
Netikras savimi aklon bedugnėn
Ir slopinu širdy troškimų ugnį,
Sutyškančią bejėgiais vandenais...

O vandenys tie žydi mėlynai,
Primindami akių malonų drungnį -
Neaprėpiamą, platų ir bedugnį,
Rusenantį po laiko pelenais...

Ir nežinau, kuriuo vardu vadinti...
Tarsi vaiduokliai grįžta žodžiai, mintys
Ir gąsdindami pinasi, kartojas...

O miela, dangiška svajonių sese!..
Kaip visa tai be jausmo ir išgesę
Bedugnėm veriasi po mano kojų...

Villefranche-sur-Mer, 1941.8.24"Be tėvynės brangios", 1942m.