Jonas Aistis
Vaikystė

TAI BUVO vaiskūs, šviesūs rudenys, rugienos
Apnertos žvilgančiais voratinklių šilkais,
Linksmi paukšteliai, lyg vėje paleistos pienės,
Ir gervių nuvirvenantys pulkai...

O kaip džiaugsmingai krykštaučiau, bėgiočiau, džiaugčiaus
Tenai, vaikystėje, kur imdavo gili
Nostalgija išskrist su išskrendančiais paukščiais
Į tolimas, į nuostabias šalis...

Grenoblis, 1942.5.9"Be tėvynės brangios", 1942m.