Jonas Aistis
Tu vis

TU VIS save sutramdyti mokėjai,
Nelaimėse vis išdidi buvai
Ir vilties kupina šventai tikėjai -
Nesužavėjo svetimi dievai...

Dėl to, lyg Nemunas prieš varant ledą,
Ramiai tikėdama sukaupk jėgas -
Ateis diena, ir tu atgausi žadą,
Ir tavo galios priešas nusigąs...

Ateis diena - patvinsi, neši, griausi
Ir visą dumblą šluosi į krantus,
Tau atsivers, kaip krikštolas tyriausias,
Gyvenimo akiratis platus!

Grenoblis, 1940.12.27"Be tėvynės brangios", 1942m.