Jonas Aistis
Vėlinės

JOS BUVO rūškanos, sentimentalios
Tos paskutinės mano Vėlinės Kaune -
Su apšviestais nugeltusiais berželiais,
Su lapais čežančiais, su plaukiančia minia.

Ramiai liepsnojo žvakės ir indeliai,
O pakasynų maršas vario krūtine
Dejuodamas graudino medžių viršūnes
Ir ašarino miglą nuo šakelių...

Be jokio tikslo eidamas per spūstį -
Nebuvo nieko ten lankyt nei liūsti -
Prisiminiau mergaitę, mirusią kadais...

Plaukais, lyg tie gelsvi berželių lapai, -
Gražiai gėlėm papuoštą smėlio kapą
Su širdį veriančiais raudojimų aidais...

Grenoblis, 1941.11.2"Be tėvynės brangios", 1942m.