Jonas Aistis
O tautieti

O TAUTIETI, argi tu nejausi,
Kad mus slegia likimo našta?
Juk tai mūsų Lietuva brangiausia
Šiandien tyso, žemėn parblokšta?

O ji kenčia kruvinoj vergijoj
Nelaiminga - apleista, deja.
Senos žaizdos ne visai užgijo,
O štai atsivėrus vėl gili nauja...

Tai lietuvis, kur bebūtų,
Kas bebūtų, ją privalo gint,
Ir neleisti ją, kaip žalią rūtą,
Piktai kojai mirtinai numint.

Grenoblis, 1941.6.15"Be tėvynės brangios", 1942m.