Jonas Aistis
Narcizai

KADAIS nežemiškai gražus vaikinas
Pasilenkė ties krikštolo versme gyva
Ir taip godžiai užsižiūrėjo į save,
Jog ėmė ir pavirto į žolyną...

O mes, kai narcizus šlapokšniuos skinam -
Keistai vis tebestebinčius save,
Atsimenam, kad gymiu, stovyla žavia
Grožėjosi kažkur kažkoks vaikinas...

Taip lygiai ir poetų širdys godžios
Nulinkusios užsižiūri į žodžius,
Jog pačios žodžiais nejučiom pavirsta...

Skaitytojui, kai varto paliktus lapus,
Svajonių jų gražus, džiaugsmingas ir kvapus
Anas - gyvybės balsas - pasigirsta...

Grenoblis, 1941.11.16"Be tėvynės brangios", 1942m.