Jonas Aistis
Goda

NEVERK, neverk, motule,
Ir neraudok taip kruvinai -
Ramus kalnely guli
Sūnus, užmigęs amžinai...

Ir guli jis ne vienas,
Jų krito didelis būrys -
Tenai žvangėjo plienas,
Žvangėjo plienas kraugerys.

Ir zvimbė švino kulkos,
Tartum bitelės vakare,
Ir virto visas pulkas,
Tarsi pėdeliai pabarėj.

Juodi varnai ten ratą
Aplinkui rašė krankdami,
Bet jis skliautų nematė -
Širdis krūtinėje rami...

Neverk, neverk, motule,
Neverk ir neraudok nūnai -
Ramus kalnely guli
Sūnus, užmigęs amžinai...

Villefranche-sur-Mer, 1945.4.26


"Nemuno ilgesys", 1947m.